Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

 

 W związku ze zmianami organizacyjnymi  w WOTUW, zmianie ulegnie także organizacja pracy MOSTU. Więcej informacji w zakładce: Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

 

Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) został utworzony w 2006 roku. MOSTU działa w strukturach Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, przy współpracy Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

 

 

 
Zakres działalności MOSTU:
 
 
 Prowadzenie szkoleń w ramach procesu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień tj.:
 
 

w latach 2006 - 2009:

 

1)     Kurs I etapu (szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności psychologicznych) – Studium Umiejętności Psychologicznych (SUP) – przeznaczony dla wszystkich chętnych (instruktorów i specjalistów), którzy pracują lub zamierzają pracować w lecznictwie uzależnień.
 
2)     Kurs II etapu (szkolenie w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień i współuzależnienia) – Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) – przeznaczony dla osób wykonujących świadczenia z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia w zakładzie opieki zdrowotnej w wymiarze co najmniej 10 h tygodniowo na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub porozumienia z wolontariuszem lub są pracownikami oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Ponadto do kształcenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień uprawnione są osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra nauk humanistycznych, społecznych lub pedagogiki; (lista kierunków wykształcenia zamieszczona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (DZ.U.2003.98.895)).
 
 
 
 od 2010 r. :
 
      Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) -  jednoetapowe szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia
 
 

Prowadzenie innych szkoleń z zakresu problematyki uzależnień,

 

 
 
 
Więcej informacji na temat MOSTU wraz z aktualnie prowadzonymi szkoleniami można znaleźć w zakładce Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień znajdującej się w Menu Głównym.