Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) kandydatów do pełnienia funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z wymaganą dokumentacją zgłasza:
• kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
• konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii  - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Wykaz dokumentów dla kandydatów na biegłych sądowych (psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu znajduje się na stronie BIP Sądu Okręgowego w Krakowie, w Tarnowie i w Nowym Sączu.
 
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-359

http://nowy-sacz.so.gov.pl/biegli-sadowi,m,mg,3,24

http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=biegli_sadowi


Dokumenty (kserokopie potwierdzone w zależności od wymagań właściwego terytorialnie Sądu Okręgowego, w innej sytuacji wystarczą  potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątką Zakładu Pracy) należy złożyć na adres:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


Uwaga!

Informujemy, że  wymaganiami dla psychologów jest posiadanie specjalizacji klinicznej,  natomiast dla specjalistów psychoterapii uzależnień - certyfikatu wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotne jest także doświadczenie oraz aktualna praca diagnostyczna i terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie.


Przedłużenie kadencji biegłego sądowego nie odbywa się automatycznie.


Celem przedłużenia kadencji biegłego / uzyskania rekomendacji na kolejną kadencję, należy ponownie złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją na wyżej wymieniony adres. Wymagana  dokumentacja:
• Wniosek do  Zespołu d.s. realizacji zadań WOTUW o przedłużenie kadencji biegłego sądowego /rekomendację z opisem dotychczasowych doświadczeń w pracy z pacjentem uzależnionym od alkoholu lub pijącymi szkodliwie.
• Wypełniony kwestionariusz osobowy - pobierz 
• Wniosek skierowany do właściwego terytorialnie Prezesa Sądu Okręgowego o przedłużenie kadencji biegłego sądowego (należy określić dziedzinę, z której kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie), gdy  wniosek  kierowany jest do Sądu Okręgowego w Krakowie i w Nowym Sączu.
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, gdy  wniosek  kierowany jest do Sądu Okręgowego w Krakowie i w Nowym Sączu.
• Dokumenty potwierdzające, że w ostatnim okresie biegły sądowy doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.
• Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, gdy wniosek dotyczy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
• Oświadczenie dla kandydata na biegłego sądowego, gdy wniosek dotyczy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - pobierz 


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje właściwy terytorialnie Prezes Sądu Okręgowego.


Rozporządzenia dotyczące biegłych sądowych:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych